Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «АД» – 22
АД
cəhənnəm
АДАПТАЦИЯ
uyğunlaşma
АДАПТЕР
adapter
АДАПТИРОВАННЫЙ
uyğunlaşdırılmış
АДАПТИРОВАТЬ
uyğunlaşdırmaq
АДВОКАТ
advokat, vəkil
АДВОКАТСТВО
advokatlıq, vəkillik
АДВОКАТСТВОВАТЬ
advokatlıq etmək, vəkillik etmək
АДЕКВАТНОСТЬ
adekvatlıq, tam uyğunluq, eynilik
АДЕКВАТНЫЙ
adekvat, tam uyğun, eyni, bərabər
АДЕПТ
tərəfdar
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
inzibati
АДМИНИСТРАТОР
administrator, müdir
АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Müdiriyyət 2. Idarə
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
inzibatçılıq etmə, buyurma, əmr vermə
АДМИНИСТРИРОВАТЬ
inzibatçılıq etmək, buyurmaq, əmr vermək
АДОПТАЦИЯ
övladlığa götürmə
АДРЕС
1. Adres 2. Təbriknamə
АДРЕСОВАННЫЙ
1. Adresə göndərilmiş 2. Göndərilmiş, yollanmış
АДРЕСОВАТЬ
1. Ünvanına göndərmək, adresə göndərmək 2. Göndərmək, yollamaq
АДСКИ
çox, son dərəcədə, həddindən artıq
АДЪЮДАНТ
adyütant