Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «АЖ» – 6
АЖИО
ajio (kağız pul, veksel və qiymətli kağızlar kursunun nominal qiymətinə nisbətən artması)
АЖИТАЦИЯ
həyəcan
АЖУР
1 – ajur (buxalteriyada əməliyyatın icra edildiyi gündə dəftərlərə qeyd edilməsi)
АЖУР
2 – ajur (ajur, şəbəkə, tor)
АЖУРНОСТЬ
zəriflik, incəlik, nəfislik
АЖУРНЫЙ
şəbəkəli, incə, zərif