Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «АК» – 75
АКАДЕМИК
akademik (akademiya üzvü)
АКАДЕМИСТ
akademist (akademizm tərəfdarı)
АКАДЕМИЧНОСТЬ
mücərrədlik, qeyri-həyatilik, həyatdan uzaqlıq
АКАДЕМИЯ
akademiya (1. Ali elmi müəssisə 2. Bəzi aili məktəblərin adı)
АКВАРИУМ
akvarium (balıq və s. Su heyvanları və bitkiləri saxlamaq üçün qab, hovuz )
АКВАТОРИЯ
akvatoriya (su sahəsi)
АКВИЛОН
şiddətli şimal və ya şimal-şərq küləyi
АККЛИМАТИЗАЦИЯ
iqlimləşmə, mühitə uyğunlaşma
АККЛИМАТИЗИРОВАНИЕ
iqlimləşdirmə, yeni mühitə uyğunlaşma (uyğunlaşdırılma)
АККЛИМАТИЗИРОВАТЬ
iqlimləşdirmək, yeni iqlimə uyöunlaşdırmaq, yeni mühitə alışdırmaq
АККОМОДАЦИЯ
uyğunlaşma, uyğunlaşdırma
АККОМОДИРОВАТЬ
uyğunlaşdırmaq
АККОМПАНЕМЕНТ
akkompanement, müşayiət (birlikdə çalma, ahəngə uyğunlaşdırma)
АККОМПАНИАТОР
akkompaniator, müşayiətçi (birilikdə çalma)
АККОМПАНИРОВАНИЕ
müşayiət etmə, birlikdə çalma, müşayiət
АККОРД
1-mus. Akkord (bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi)
АККОРД
2 – müqavilə, saziş
АККОРДЕОН
akkordeon
АККОРДЕОНИСТ
akkordeon çalan, akkordeonçu
АККРЕДИТИВ
1. Akkreditiv (əmanət kassasına qoyulan pulu başqa əmanət kassalarından almaq üçün sənəd) 2. Etimadnamə
АККРЕДИТОВАНИЕ
1. Vəkil etmə (edilmə) 2. Təqdim etmə (edilmə) (diplomatik nümayəndə)
АККРЕДИТОВАТЬ
1. Vəkil etmək(pul və ya mal almaq üçün) 2. Təyin etmək (diplomatik nümayəndə)
АККУМУЛИРОВАНИЕ
bax: аккумуляция
АККУМУЛИРОВАТЬ
yığmaq, toplamaq
АККУМУЛЯТОР
akkumulyator (elektrik enerjisini toplayan cihaz)
АККУМУЛЯЦИЯ
akkumulyasiya, yığılma, toplanma
АККУРАТ
tam, lap, dürüst, düz, vaxtında
АККУРАТНО
1. Diqqətlə, səliqə ilə 2. Həmişə, arasıkəsilmədən , müntəzəm surətdə 3. Tam vaxtında, dürüst
АККУРАТНОСТЬ
səliqə, diqqət, diqqətlilik, səliqəlilik, təmizlik
АККУРАТНЫЙ
1. Səliqəli, tərtibli, müntəzəm 2. Diqqətli, dürüst