Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «АМ» – 19
АМАНАТ
əmanət, zamin, girov
АМБАР
anbar
АМБИЦИЯ
1. Şərəf, mənlik, qeyrət; 2. Lovğalıq, təkəbbür
АМБРА
1. Ənbər; 2. Ətir
АМБУЛАТОРИЯ
ambulatoriya, müalicəxana
АМВОН
səki, kürsü, minbər
АМНИСТИРОВАНИЕ
amnistiya vermək, əfvi-ümumi
АМНИСТИРОВАТЬ
amnistiya tətbiq etmək, bağışlamaq, taqısırından keçmək, əfv etmək
АМНИСТИЯ
amnistiya (hökumət qərarı ilə müəyyən qrup müqəssirlərin bağışlanması və ya cəzalarının azaldılması)
АМОРАЛИЗМ
əxlaqsızlıq, əxlaq prinsiplərini danma, əxlaqsız hərəkət
АМОРАЛЬНОСТЬ
1. Əxlaq qaydalarına zidd olma; 2. Əxlaqsızlıq
АМОРАЛЬНЫЙ
əxlaq qaydalarına zidd, əxlaqsız
АМПУЛА
ampula (dərman saxlanan qapalı kiçik şüşə qab)
АМПУТАЦИЯ
amputasiya (bədənin xəstə üzvünün kəsilməsi)
АМПУТИРОВАННЫЙ
amputasiya edilmiş, kəsilmiş
АМПУТИРОВАТЬ
amputasiya etmək, kəsmək
АМУЛЕТ
həmayil, dua, gözmuncuğu, tilsim
АМУНИЦИЯ
əsgəri təchizat (əsgərin silah və geyimindən başqa, lazım olan sair şeylər)
АМФИБИЯ
amfibiya (1. Həm suda, həm də quruda yaşayan heyvan və bitki; 2. Quruda və suda enibqalxa bilən təyyarə)