Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «АН» – 56
АНАЛИЗ
analiz, təhlil
АНАЛИЗИРОВАНИЕ
təhlil etmə, təhlil
АНАЛИЗИРОВАТЬ
təhlil etmək
АНАЛИТИК
analitik (analizlərlə məşğul olan mütəxəssis)
АНАЛИТИКА
analitika, analitik həndəsə
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
1. Təhlili; 2. Analitik
АНАЛОГ
bənzər, oxşar
АНАЛОГИЧНЫЙ
oxşayan, oxşar, bənzər
АНАЛОГИЯ
oxşayış, bənzəyiş, analogiya, bənzətmə
АНГАЖИРОВАННЫЙ
çağırılmış, dəvət edilmiş, müqavilə tutulmuş
АНГАЖИРОВАТЬ
dəvət etmək, çağırmaq
АНГЕЛ
1. Mələk; 2. Pəri
АНГЕЛОЧЕК
mələkcik, mələkciyəz
АНГЕЛЬСКИ
mələkcəsinə, məsumanə
АНЕКДОТ
1. Anekdot, lətifə, qaravəlli; 2. Gülməli hadisə, məzhəkə; 3. Uydurma
АНЕКДОТИСТ
anekdotçu, lətifəçi
АНЕМИЯ
tib. Qanazlığı, qansızlıq
АНЕСТЕЗИРОВАТЬ
tib. Keyləşdirmək, hissizləşdirmək
АНЕСТЕЗИЯ
anesteziya, keyləşmə, kyləşdirmə
АНКЕТА
anket
АННАЛИСТ
tarixyazan, səlnaməçi
АННЕКСИРОВАТЬ
ilhaq etmək, zorla birləşdirmək, qəsb etmək, zəbt etmək
АННЕКСИЯ
qəsbkarlıq, qəsb etmə, zəbt etmə
АННУЛИРОВАНИЕ
ləğv etmə, ləğv edilmə
АННУЛИРОВАТЬ
ləğv etmək
АННУЛЯЦИЯ
ləğv etmə, ləğv edilmə
АНОМАЛИЯ
anomaliya, qeyri-adilik (ümumi normadan kənara çıxma)
АНОНИМ
anonim (1. Müəllifinin adı bəlli olmayan əsər; 2. Adsız, adlı gizli saxlnaılan müəllif, 3. Imzasız)
АНОНИМНЫЙ
adsız, imzasız
АНОНС
anons, bildiriş, elan, afişa