Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «АП» – 31
АПАРТАМЕНТ
apartament (böyük, qəşəng otaq, mənzil)
АПАТИЧНОСТЬ
süstlük, laqeydlik, ögünlük, hissizlik
АПАТИЧНЫЙ
süst, ruhsuz, ölgün, ağır, key, hissiz
АПЕЛЛЯНТ
apelyasiyaya verən, şikayətçi, ərizəçi
АПЕЛЛЯЦИЯ
apellyasiya (məhkəmənin qərarından yuxarı mərhələyə şikayət etmə)
АПЕЛЬСИН
portağal
АПЕЛЬСИННЫЙ
portağaldan hazırlanan
АПЛОДИРОВАНИЕ
alqışlama, əl çalma, alqış
АПЛОДИРОВАТЬ
alqışlamaq, əl çalmaq
АПЛОДИСМЕНТЫ
alqış, alqışlar, əl çalma
АПЛОМБ
iddia, ötkəmlik, lovğalıq, təşəxxüs
АПОДИКТИЧЕСКИЙ
aydın-aşkar, şəksiz, şübhəsiz
АПОЛИТИЧНОСТЬ
siyasi laqeydlik, siyasətlə maraqlanma
АПОЛЛОН
apollon (1. Qədim yunanlarda günəş allahı, şer, sənət hamisi; 2. Gözəllik simvolu)
АПОЛОГЕТ
məddah, müdafiəçi
АПОЛОГЕТИКА
mədh, tərif, müdafiə
АППАРАТ
1 – apparat (1. Idarə, təşkilat, müəssisə, idarə orqanları; 2. Orqanizmdə müəyyən vəzifə ifa edən orqanlar)
АППАРАТ
2 – apparat (cihaz, alət, mexanizm, qurğu)
АППАРАТУРА
aparatura, aparatlar
АППЕЛИРОВАТЬ
apelyasiyaya vermək (1. Çıxarılan qərar haqqında yuxarı təşkilatlara şikayət vermək; 2. Müraciət etmək)
АППЕНДИЦИТ
appendisit (appendiksin iltihabı)
АППЕТИТ
1. Iştah; 2. Arzu, həvəs
АППЕТИТНО
iştaha ilə, həvəslə
АППЕТИТНЫЙ
1. Iştahlı; 2. Ləzzətli, dadlı; 3. Tamahlandırıcı; 4. Iştaha
АППЛИКАЦИЯ
applikasiya, qurama
АПРОБАЦИЯ
aprobasiya, bəyənmə, təsdiq etmə
АПРОБИРОВАТЬ
bəyənmək, təsdiq etmək
АПТЕКА
aptek
АПТЕКАРША
1. Aptekçi qadın (qız)
АПТЕКАРЬ
aptekçi (1. Aptek işçisi; 2. Aptek sahibi)