Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «АФ» – 6
АФЁРА
fırıldaq, kələk
АФЕРИСТ
fırıldaqçı
АФИША
afişa, bildiriş
АФИШИРОВАТЬ
1. Elan etmək, bildirmək; 2. Göstərmək, nümayiş etdirmək, nəzərə çarpdırmaq, qələmə vermək, şöhrətləndirmək
АФОРИЗМ
aforizm, kəlam, hikmətli söz
АФФЕКТ
affekt, həyəcan, hirs, özündən çıxma