Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «АЭ» – 5
АЭРО
aero (uçuculuq və aviasiya mənaları ilə əlaqədar olan mürəkkəb sözlərin birinci hissəsi)
АЭРОВОКЗАЛ
təyyarə vağzalı
АЭРОДРОМ
aerodrom (təyyarə meydanı)
АЭРОПЛАН
aeroplan, təyyarə
АЭРОПОЧТА
hava poçtası