Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Б» – 479
БАБА-ЯГА
küpəgirən qarı, ifritə
БАБАХНУТЬ
1.şappıldatmaq; 2. Ilişdirmək, guppuldatmaq; 2. Guruldamaq
БАБНИК
arvadbaz
БАБОЧКА
kəpənək
БАБУШКА
nənə
БАГАЖ
1. Baqaj, yük; 2. Bilik, məlumat
БАГАЖНИК
yük yeri (avtomobilin, motosikletin, velosipedin dalında )
БАГОР
qarmaq, dəstəli qarmaq, dəstəli çəngəl
БАДЬЯ
1. Badya; 2. Çəllək
БАЗ
ağıl (mal-qara üçün)
БАЗА
baza (1. Əsas, bünövrə, təməl, özül; 2. Anbar; 3. Mərkəz)
БАЗАР
1. Bazar ; 2. Səs-küy, çığır-bağır
БАЗАРИТЬ
alver etmək
БАЗИЛИК
reyhan
БАЗИРОВАНИЕ
əsaslandırma, əsaslandırılma
БАЗИРОВАТЬ
əsaslandırmaq
БАЗИС
bazis ( əsas, özül, bünövrə)
БАЙЦЕВАТЬ
tex: boyamaq, rəngləmək, aşındırmaq
БАК
bak (su, benzin, və s. Üçün böyük qab)
БАКАУТ
bakaut, dəmirağac
БАКЛАЖАН
badımcan
БАКЛАН
qarabatdaq
БАКТЕРИЗОВАТЬ
bakteriyalamaq
БАКТЕРИЙНЫЙ
1. Bakterial; 2. Bakteriyalı
БАКТЕРИЯ
bakteriya
БАЛ
bal, rəqs gecəsi
БАЛАБАН
balaban
БАЛАБОЛИТЬ
lağlağalıq etmək, boşboğazlıq etmək, çərənləmək, çərənçilik etmək
БАЛАБОЛКА
1. Lağlağı, boşboğaz; 2. Bəzək-düzək
БАЛАГУР
zarafatçı, hənəkçi, məzəli adam