Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «В» – 794
ВАГОН
vaqon
ВАЖ
böyük çamadan
ВАЖНИЧАТЬ
iddia satmaq təkəbbürlənmək, təşəxxüs satmaq, özünü çəkmək, lovğalanmaq
ВАЖНО
1. Təmkinlə, vüqarla, 2. Lovğa-lovğa
ВАЖНОСТЬ
1. Əhəmiyyət, mühümlük; 2. Vüqar, təmkin; 3. Lovğalıq, təşəxxüs
ВАЗА
vaza, güldan
ВАЗОН
dibçək
ВАКСА
vaks (çəkmə yağı)
ВАЛИТЬ
1. Yerə tökmək; 2. Yerə yıxmaq, yerə səpmək; 3. Atmaq, yıxmaq
ВАЛЬЦЕВАТЬ
1. Yaymaq, yastılamaq (metalı); 2. Doğrama, xırdalama
ВАЛЮТА
valyuta, məzənnə (1. Bir ölkədə qəbul edilmiş pul sistemi; 2. Xarici ölkə pulu; 3. Dəyər, qiymət.)
ВАЛЯТЬ
1. Diyirlətmək, gillətmək, yumbalatmaq; 2. Sürütmək, süründürmək; 3. Çüvirmək, qurdalamaq; 4. Yoğurmaq (xəmir); 5. Basmaq (yun, keçə)
ВАМПИР
1. Xortdan; 2. Qaniçən, zülmkar, zalım; 2. Yarasa
ВАННА
vanna
ВАРЁЖКА
əlcək (təkbarmaq əlcək)
ВАРЁНЫЙ
1. Suda bişmiş; 2. Key, süst, əzgin
ВАРЕНЬЕ
mürəbbə
ВАРИТЬ
1. Bişirmək; 2. Qaynatmaq; 3. Həzm etmək, əritmək
ВАТА
pambıq
ВВАЛИТЬ
1. Tökmək, yıxmaq, atmaq, əndərmək (bir şeyin içinə); 2. Döymək, döşəmək, vurmaq
ВВЕДЕНИЕ
1. Giriş, müqəddimə, başlanğıc; 2. Həyata keçirmə (keçirilmə), tətbiq etmə; 3. Yeritmə, yeridilmə, daxil etmə
ВВЕРИТЬ
inanmaq, tapşırmaq, inanıb tapşırmaq, həvalə etmək
ВВЕРХ
yuxarı, üzüyuxar, başıyuxarıı
ВВЕСТИ
1. Içəri salmaq, daxil etmək, yeritmək; 2. Işə salmaq, buraxmaq; 3. Tətbiq etmək
ВДОХНУТЬ
1. Nəfəs almaq, hava almaq; 2. Vermək, oyatmaq (fikir, hiss); 3. Ruhlandırmaq, ruh vermək, həyat vermək, canlandırmaq, təsir etmək
ВДРУГ
birdən, birdən-birə, qəfildən, qəflətən
ВДУВАТЬ
üfürmək, içəri hava üfürmə
ВДУМАТЬСЯ
diqqət yetirmək, dərindən düşünmək, ətraflı düşünmək
ВДУМЧИВО
düşünərək, diqqətlə, ciddi
ВДЫХАНИЕ
nəfəs alma, hava alma, tənəffüs