Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Г» – 237
ГА
hektar
ГАБАРИТ
qabarit, görkəm, əndaza
ГАБИТУС
zahiri görünüş
ГАВАННА
havanna (1. Tənbəki növü; 2. Xüsusi tənbəki növündən qayrılmış siqar)
ГАВАНЬ
liman
ГАД
1. Həşərat; 2. Alçaq, rəzil, nacins, murdar, müzür adam
ГАДАЛКА
falçı, falabaxan (qadın)
ГАДАНИЕ
fal açma, fala baxma
ГАДАТЬ
1. Fala baxmaq, fal açmaq; 2. Ehtimal etmək, güman etmək, təxmin etmək
ГАДИНА
. Iyrənc şey, murdar şey; 2. Rəzil adam, murdar adam, həşərat (söyüş)
ГАДИТЬ
1.ifraz etmək, murdarlıq etmək, murdarlamaq (heyvan haqqında), batırmaq, bulamaq (insan haqqında;) 2. Pislik etmək, zərər vurmaq, quyu qazmaq (başqasına)
ГАДЛИВОСТЬ
iyrəncilik, çirkinlik, nifrətoyadan, mənfur
ГАДОСТЬ
1. Pis şey, iyrənc şey, murdar şey, murdarçılıq; 2. Alçaq hərəkət, murdar hərəkət, alçaqlıq, rəzalət
ГАЕР
təlxək, koskosa, oyunbaz, yalançı pəhləvan
ГАЗ
qaz
ГАЗАВАТ
qəzavət
ГАЗЕЛЬ
qəzəl
ГАЗЕТА
qəzet
ГАЗЕТЧИК
qəzetçi (1. Qəzetsatan; 2. Qəzet işçisi, jurnalist )
ГАЗИРОВАННЫЙ
qazlı
ГАЗИФИКАЦИЯ
1. Qaz hasil etmə (edilmə); 2. Qazlaşdırma, qaza çevirmə; 3. Qaz çəkmə, qaz çəkilmə
ГАЗОБАЛЛОН
qaz balonu
ГАЗОВЫЙ
1. Qazla yanan, qazla işləyən
ГАЗОПРОВОД
qaz kəməri
ГАЗОСВАРКА
qaz qaynağı
ГАЛАНТЕРЕЯ
qalantereya, xırdavar, xərəzi
ГАЛАНТНОСТЬ
nəzakət, ədəb, zəriflik
ГАЛАНТНЫЙ
nəzakətli, çox ədəbli, zərif
ГАЛЕРЕЯ
qalereya (1. Koridor, şüşəbənd, eyvan; 2. Tetrlarda; yuxarı yarus; 3. Lağım, yeraltı yol; 4. Sıra, cərgə )
ГАЛИМАТЬЯ
cəfəngiyyat, boş söz, mənasız söz