Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Ж» – 84
ЖАБА
quru qurbağası
ЖАДИНА
tamahkar, acğöz, xəsis
ЖАДНЕТЬ
simicləşmək, xəsisləşmək, daha da xəsisləşmək
ЖАДНИЧАТЬ
1. Tamahkarlıq etmək, acgözlük etmək; 2. Qıymamaq, xəsislik etmək
ЖАДНОСТЬ
1. Tamahkarlıq, acgözlük, gözüdoymazlıq, tamah; 2. Hərislik; 3. Xəsislik, simiclik; 4. Böyük maraq, böyük həvəs, çövq
ЖАЖДА
1. Susuzluq, susama, yanğı, hərarət; 2. Coşğun həvəs (arzu), şövq, ehtiras
ЖАЖДАТЬ
1. Susamaq; 2. Çox arzu etmək, istəmək, həsrət çəkmək, ...həsrətində olmaq
ЖАКЕТ
jaket
ЖАЛЕТЬ
1. Yazığı gəlmək, rəhmi gəlmək; 2. Təəssüf etmək, heyfislənmək, peşman olmaq; 3. Heyfi gəlmək, əsirgəmək
ЖАЛИТЬ
1. Sancmaq, vurmaq, çalmaq, dişləmək; 2. Dalamaq, yandırmaq
ЖАЛКИЙ
1. Yazıq, bədbəxt, acınacaqlı, zavallı, biçarə, aciz, 2. Miskin, binəva, dəyərsiz, yararsız, naciz, əhəmiyyətsiz; 3. Şərəfsiz, alçaq, rəzil, mənfur
ЖАЛОБА
1. Şikayət, giley; 2. Ahnalə, sızıltı
ЖАЛОВАТЬ
1. Bağışlamaq, ənam vermək, təltif etmək; 2. Qiymət vermək, fikir vermək, hörmət etmək; 3. Gəlmək, buyurmaq, təşrif gətirmək
ЖАЛОВАТЬСЯ
1. Şikayət etmək, şikayətlənmək, narazılıq etmək, gileylənmək; 2. Ərizə vermək, şikayət vermək; 3. Şeytanlıq etmək, çuğulluq etmək
ЖАЛОСТНО
həzin-həzin, qımgin-qəmgin, həzin, qəmgin, yanıqlı, kədərli
ЖАЛОСТЬ
1. Rəhm, şəfqət, mərhəmət; 2. Qəm, kədər, qüssə; 3. Təəssüf
ЖАЛЮЗИ
jalyuzi (nazik taxtalardan qayrılan pəncərə pərdəsi)
ЖАР
1. Isti, istilik, hərarət, dəm; 2. Göz; 3. Qızdırma; 4. Qızğınlıq, coşğunluq, həvəs, ehtiras; 5. Tənbeh, qulaqburması
ЖАРЕНЫЙ
qızardılmış, qovrulmuş
ЖАРИТЬ
1. Qızartmaq, qovurmaq; 2. Yandırmaq, pörtmək, qızdırmaq; 3. Oda vermək
ЖАРОВНЯ
manqal
ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЕ
qızdırmanı azaldan dərman, qızdırmanı salan dərman, hərarəti salan dərman
ЖАРОУСТОЙЧИВЫЙ
istiyədavamlı
ЖВАЧКА
1. Gövşəmə, gövşək; 2. Çürükçülük etmə, çeynəmə
ЖГУТ
1.hörmə, eşmə, burma; 2. Dərz bağı; 3. Bağ
ЖГУЧИЙ
1. Yandırıcı, qızğın; 2. Kəskin, təsirli, çox güclü, şiddətli; 3. Acı
ЖДАТЬ
1. Gözləmək; 2. Güman etmək, ümid etmək, ehtimal etmək, zənn etmək
ЖЕВАТЬ
çeynəmək, gövşəmək
ЖЕЛАНИЕ
1.arzu, diək, istək, xahiş; 2. Həvəs, meyl
ЖЕЛАТЬ
arzulamaq, ismək, arzu etmək