Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «К» – 307
КАБАЛИТЬ
əsarət altına almaq, qul etmək, özündən asılı etmək
КАБАЛЬНЫЙ
1. Qəbalə; 2.son dərəcə ağır; 3. Ağır, əsiredici; 4. Əziyyətli, əzablı, məşəqqətli; 5. Asılı
КАБИНЕТ
1. Kabinet, iş otağı, yazı otağı, məşğələ otağı; 2. Kabinet; 3. Hökumət (hökuməti təşkil edən nazirlər heyəti)
КАВЕРЗИТЬ
1. Əngəl törətmək, fitnə törətmək, intriqa salmaq, fırıldaq gəlmək, hiylə gəlmək; 2. Dolamaq
КАЖДЫЙ
1. Hər, hər bir; 2. Hər kəs, hər adambaşı
КАЗАТЬСЯ
1. Görünmək, görsənmək; 2. ....gəlmək, ...kimi gəlmək, ...kimi görünmək
КАЗНА
1. Xəzinə, dövlət; 2. Əmlak, pul
КАЗНИТЬ
1. Edam etmək; 2. Cəzalandırmaq, incitmək, öldürmək; 3. Ifşa etmək, tənqid etmək, rüsvay etmək
КАЗУС
1.dolaşıq iş, çətin iş (məhkəmə praktikasında); 2. Qəribə hadisə, qəribə iş, qəziyyə
КАЛИТЬ
1. Qızartmaq, közərtmək, qızdırmaq; 2. Qovurmaq
КАЛЬЯН
qəlyan
КАМБИО
borc kağızı, veksel
КАМЕННЫЙ
1. Daşdan düzəldilmi, daş, daşdan; 2. Daşa dönmüş
КАМЕНЬ
1.daş; 2. Daş-qaş
КАМПАНИЯ
1. Kampaniya, hərbi əməliyyat, müharibə, hərbi yürüş, hərbi səfər; 2. Kampaniya
КАНАЛ
1. Kanal; 2. Qanov, arx; 3. Boru, yol; 4. Üsul, yol, vasitə
КАНДИДАТ
namizəd
КАНДИДАТУРА
1. Namizəd; 2. Namizədlik
КАНИКУЛЫ
tətil, tətil zamanı
КАНОН
1. Qanun, qayda; 2. Kanon
КАНОНИЗИРОВАТЬ
1. Təsdiq etmək, qanuna salmaq, qanunlaşdırmaq;
КАНТОН
kanton (bəzi ölkələrdə inzibati ərazi bölgüsü)
КАНЦЕЛЯРИЯ
dəftərxana
КАПИТАЛ
1. Kapital; 2. Maya, pul; 3. Kapital sahibi, kapitalist; 4. Mal, sərvət, dövlət
КАПИТУЛЯЦИЯ
1. Təslim, təslim olma; 2. Boyun əymə, güzəştə
КАПОТ
kapot (1.xalata oxşar qadın və ya kişi paltarı); 2. Müxtəlif mexanizmlərdə açılıb bağlanılan örtük
КАПРИЗ
şıltaq, naz, tərslik
КАПРИЗНИЧАТЬ
naz etmək, şıltaq etmək
КАПСУЛА
kapsul
КАПУСТА
kələm