Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Л» – 440
ЛАБАЗ
1. Allaf dükanı; 2. Talvar
ЛАБАЗНИК
allaf
ЛАБАЗНЫЙ
labaz
ЛАБИАЛИЗАЦИЯ
dodaqlanma
ЛАБИАЛИЗОВАННЫЙ
dodaqlanan
ЛАБИАЛИЗОВАТЬ
dodaqlanmaq
ЛАБИАЛЬНЫЙ
dodaq
ЛАБИРИНТ
1. Labirint; 2. Dolaşıqlıq; 3. Qulaq daxili
ЛАБИРИНТИТ
labirintit
ЛАБОРАНТ
laborant
ЛАБОРАНТКА
laborant qadın
ЛАБОРАНТСКИЙ
laborant
ЛАБОРАТОРИЯ
laboratoriya
ЛАБОРАТОРНЫЙ
laboratoriya
ЛАВА₁
lava; sürətli axın
ЛАВА₂
kazaklarda hücum
ЛАВА₃
şaxtada kömür qatı
ЛАВА₄
körpü
ЛАВАШ
lavaş
ЛАВИНА
1. Çığ, qar uçğunu; 2. Sürətli axın, sel; 3. Qalaq, yığın
ЛАВИРОВАНИЕ
1. Dolama getmə; 2. Manevr etmə
ЛАВИРОВАТЬ
1. Dolama getmək; 2. Hiyləyə əl atmaq
ЛАВИРОВКА
dolama getmə
ЛАВКА₁
skamya
ЛАВКА₂
dükan
ЛАВОЧНИК
dükançı
ЛАВР
1. Dəfnə ağacı; 2. Dəfnə çələngi; 3. Şöhrət
ЛАГ
1. Laq (gəminin sürətini ölçmək üçün cihaz); 2. Gəminin yanı
ЛАГЕРЬ
1. Düşərgə; 2. Dəstə
ЛАГУНА
laqun