Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «М» – 213
МАГАЗИН
1. Mağaza; 2. Xüs. Anbar; 3. Sandıq (silahda)
МАГИСТРАЛЬ
magistral, ana xətt
МАГИЯ
magiya, sehrbazlıq, cadugərlik, ovsunçuluq
МАГНИТ
maqnit, ahənrüba
МАГНИТНЫЙ
maqnitli
МАГНИТОФОН
maqnitofon
МАЗАНЫЙ
1. Çirkli, kirli; 2. Suvaqlı, şirəli
МАЗАТЬ
1. Yaxmaq, sürtmək, çəkmək; 2. Şirələmək; 3. Çirkləndirmək
МАЗЬ
1. Mərhəm, maz, sürtkü; 2. Yağ
МАК
1.lalə; 2. Xaşxaş
МАКОВЫЙ
xaşxaşlı
МАКСИМУМ
maksimum, ən böyük miqdar, ən yüksək, ən çox
МАКУЛАТУРА
makulatura, tullantı
МАЛЕНЬКИЙ
1. Kiçik, xirda; 2. Az, əhəmiyyətsiz
МАЛИНА
moruq, moruq kolu, moruq çayı
МАЛО
1. Az, azacıq; 2. Azdır
МАЛО
помалу-yavaş-yavaş
МАЛОГРАМОТНЫЙ
1. Azsavadlı; 2. Bacarıqsız
МАЛОЗНАЧАЩИЙ
az əhəmiyyətli, əhəmiyyətsiz
МАЛОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
az ixtisaslı, az təcrübəli
МАЛОЛЕТНИЙ
1. Uşaq; 2. Azyaşlı
МАЛОМОЩНЫЙ
1. Zəif; 2. Azgüclü
МАЛОПРИБЫЛЬНЫЙ
az gəlirli, kifayıt qədər gəlirli olmayan
МАЛОСТЬ
1. Əhəmiyyətsizlik, azlıq; 2. Əhəmiyyətsiz şey, boş şey; 3. Azacıq, bir az
МАЛЫЙ
1. Kiçik, balaca; 2. Qısa; 3. Az; 4. Dar, kiçik
МАЛЬЧИК
oğlan
МАЛЯР
rəngsaz
МАМА
ana
МАНГАЛ
manqal
МАНЕВР
manevr