Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «П» – 763
ПАВШИЙ
1. Yıxılmış; 2. Tökülmüş; 3. Uçulmuş, sökülmüş, dağılmış; 4. Enmiş, düşmüş; 5. Ölmüş, gəbərmiş, murdar olmu&
ПАДАТЬ
yıxılmaq, düşmək, tökülmək, uçulmaq, dağılmaq, sökülmək, zəifləmək, azalmaq
ПАДЕНИЕ
yıxılma, tökülmə, uçma, sökülmə, dağılma, yağma, azalma, zəifləmə, enmə, düşmə, məğlub olma, təslim olma
ПАКЕТ
1. Paket (bağlı məktub); 2. Bağlama, bağlı; 3. Qovluq
ПАЛАТКА
çadır, alaçıq, talvar
ПАЛАЧ
cəllad
ПАЛЕСТИНА
doğma, yurd, ana yurd, uzaq və geniş yer mənasında
ПАЛОМНИК
züvvar, ziyarətçi, səyahətnamə
ПАМЯТНЫЙ
1. Yadda qalan, unudulmaz; 2. Hafizəli, yaddaşlı
ПАМЯТЬ
hafizə, yaddaş, xatirə, huş
ПАНОРАМА
mənzərə, panorama, görünüş
ПАРА
1. Cüt, bir cüt; 2. Köhn. Kostyum; 3. Qoşa; 4. Qoşa atlı (qoşqu); 5. Bir neçə, bir-iki
ПАРА
cüt, bir cüt, qoşa
ПАРАД
parad, bayram, təntənə, şənlik
ПАРАЛИЗОВАТЬ
1. Iflic etmək; 2. Iflıcə uğratmaq, hərəkətdən qoymaq, zəiflətmək, gücdən salmaq, sarsıtmaq
ПАРАМЕТР
parametr (1. Hərfi koefisient; 2.hər hansı bir hadisənin bu və ya digər xassəsini göstərən kəmiyyət )
ПАРНОЙ
1. Təzə, isti, soyumamış; 2. Isti, bürkü, boğanaq
ПАРОХОД
paroxod
ПАССИВНЫЙ
passiv
ПАСЫНОК
1. Ögey oğul, oğulluq; 2. Bic, bic zoğ (bitkilərdə)
ПАТЕНТОВАТЬ
pantetləmək, patent vermək
ПАЧЕ
1. Тем паче, паче того- daha çox, xüsusən
ПАЧКАТЬ
1. Çirklətmək, kirlətmək, bulamaq, ləkələmək, batırmaq; 2. Qaralamaq, cızma-qara etmək
ПЕДАГОГ
pedaqoq (müəllim, tərbiyəçi)
ПЕРВЕНСТВО
birincilik, birinci yer, üstünlük
ПЕРВЕНСТВОВАТЬ
birinci olmaq, birinci yer tutmaq, üstün olmaq
ПЕРВОБЫТНОСТЬ
ibtidailik, çox qədimilik, mədəniyyətsizlik
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
1. Ən birinci, əvvəlinci, əvvəlki; 2. Ilk, ibtidai, ən adi, elementar; 3. Riyaz. Əsli
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
ən birinci , əvvəlki, ilk, ibtidai, ən adi, elementar
ПЕРЕБОРЩИТЬ
həddi keçmək, ağ eləmək