Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «С» – 1289
САДИСТ
1. sadist; 2. başqasına əziyyət verməkdən həzz alan adam, vəhşi
САДИТЬСЯ
oturmaq, əyləşmək
САДОВНИК
bağban
САЖАТЬ
1. əkmək; 2. oturmaq, əyləşdirmək; 3. salmaq, yerləşdirmək
САЛФЕТКА
salfet, xörək dəsmalı
САЛЬНОСТЬ
1. hərzəlik, ədəbsizlik, utanmazlıq; 2. ədəbsiz söz (ifadə)
САМКА
dişi, maya
САМОБЫТНОСТЬ
orijinallıq, oxşarı olmamazlıq, bənzəri olmama, xüsusiyyət
САМОВЛАСТИЕ
mütləqiyyət, qeyri – məhdud hakimiyyət, istibdad
САМОВЛАСТИТЕЛЬ
hakimi – mütləq,, müstəbid
САМОВЛАСТНОСТЬ
1. müstəbidlik, hökmdarlıq, hakimi – mütləqlilik; 2. özbaşınalıq, öz bildiyini etmə
САМОВНУШЕНИЕ
özünü inandırmaq, özünü təlqin etmə
САМОВОЛЬНОСТЬ
özbaşınalıq
САМОВОСПИТАНИЕ
öz – özünü tərbiyələndirmə
САМОДЕЛКА
əldəqayrılma şey, əldə qayrılmış şey, əldəqayrılma
САМОДЕЛЬНЫЙ
1. əldəqayrılma, əldə qayrılmış, əldəqayırma; 2. uydurma, qondarma
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. şəxsi fəaliyyət, özfəaliyyət, təşəbbüs; 2. özfəaliyyət dərnəyiin tamaşası
САМОДОВОЛЬНО
özündən razı bir halda, məğrur – məğrur
САМОКРИТИКА
özünütəqid, öz nöqsanlarını tənqid
САМОЛЕТ
təyyarə
САМОЛИЧНОСТЬ
şəxsən iştira, şəxsən olma
САМООБЛАДАНИЕ
səbr, dözüm, soyuqqanlılıq, iradə, özünü saxlama
САМООБРАЗОВАНИЕ
öz – özünə təhsil alma, şəxsi təhsil, öz biliyini artırma
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
təyin – müqəddərat, öz müqəddəratını təyin etmə, müstəqil yaşamağa başlama
САМОПОЗНАНИЕ
özünü dərk etmə
САМОПРОИЗВОЛЬНОСТЬ
öz – özünə törəmə, qeyri – iradilik, xarici təsirlərdən asılı olmama
САМОРЕКЛАМА
özünü tərifləmə, özünü şöhrətləndirmə
САМОСНАБЖЕНИЕ
özünü təchiz etmə
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
özünü təkmilləşdirmə, öz qabiliyyətini, bacarığını inkişaf etdirmə
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
1. istiqlaliyyət, müstəqillik, sərbəstlik, asılı olmama; 2. təşəbbüskarlıq, qətiyyət