Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Т» – 303
ТАБАК
tütün, tənbəki
ТАБЕЛЬ
1.cədvəl, siyahı; 2. nömrə
ТАБЛИЦА
cədvəl
ТАБУРЕТ
taburet, kətil
ТАВРИТЬ
damğalamaq, damğa vurmaq, damğa basmaq
ТАИНСТВЕННОСТЬ
1.sirlilik, əsrarəngizlik; 2. anlaşılmazlıq, gizlilik, müəmmalıq, müəmma
ТАИТЬ
gizləmək, gizli saxlamaq, gizli tutmaq, üzə (büruzə) verməmək
ТАЙНА
sirr
ТАК
1. belə, bu cür, elə; 2. o qədər, o dərəcədə; 2.çox da , o dərəcədə, onda, o halda
ТАКЖЕ
habelə, həmçinin, eyni zamanda, ...də, ....dəxi
ТАКСАЦИЯ
1. nırx qoyma, məzənnə qoyma, məzənnə; 2. taksasiya; 3. məhsulun miqdarını təyin etmə
ТАКСИСТ
taksi şoferi, taksomotorçu
ТАКТИКА
1.taktika ; 2. döyüşü idarə etmə elmi, müharibə elmi
ТАЛАНТ
1. istedad, qabiliyyət, zəka, talant
ТАЛАНТЛИВЫЙ
istedadlı, qabiliyyətli, talantlı, zəkalı
ТАЛИЯ
bel
ТАЛОН
talon, pətə
ТАМ
1. orada, oralarda, o yerlərdə; 2. sonra
ТАМОЖНЯ
gömrükxana
ТАМПОН
tampon, tıxac, piltə; 2. yastıqca
ТАНКИСТ
tankçı
ТАНЦЕВАТЬ
rəqs etmək, oynamaq
ТАРАКАН
tarakan, mətbəxböcəyi
ТАРЕЛКА
1. boşqab, nimçə
ТАРИФ
tarif (rəsmən müəyyən edilmiş veregi, tədiyə, rüsum, maaş və s. cədvəl)
ТАРИФИЦИРОВАТЬ
tarif təyin etmək, tarif qoymaq
ТАСКА
1. çəkmə, sürümə, daşıma; 2. dartma
ТАСКАТЬ
1. çəkmək, sürümək, daşımaq; 2. dartmaq; 3. çıxartmaq, dartıb çıxartmaq; 4. oğurlamaq, aparmaq
ТАХТА
taxt (enli divan)
ТАЩИТЬ
1 – 1. çəkmək, sürümək, çəkib sürümək; 2.daşımaq, aparmaq, gətirmək; 3. çıxartmaq; 4.oğurlamaq, aparmaq