Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Ф» – 92
ФАБРИКА
fabrik
ФАБРИЧНЫЙ
fabrikdə hazırlanmış, sənaye, fabrik
ФАВОР
himayə, havadarlıq, himayəçilik
ФАВОРИТ
istəkli, əziz, oynaş
ФАЗА
faza, mərhələ, dövr
ФАКИР
zahid, dərviş, qələndər, sehrbaz, gözbağlayıcı
ФАКТ
əsas, həqiqət, dəlil, sübut
ФАКТИЧНОСТЬ
həqiqətə uyğunluq, faktlara uyğunluq, gerçəklik, həqiqilik
ФАКТОР
amil, səbəb
ФАКТУРА
faktura
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
saxtalaşdırmaq, saxtakarlıq etmə, saxta, saxta şey, qəlb
ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ
saxtalaşdırmaq, saxtakarlıq etmək
ФАЛЬЦЕВАТЬ
bükmək
ФАЛЬШИВИТЬ
ikiüzlülük etmək, riyakarlıq etmək, səhv oxumaq, səhv çalmaq
ФАЛЬШИВОСТЬ
səhv, yanlışlıq, riyakarlıq, sünilik, ikimənalılıq
ФАЛЬШЬ
hiylə, fırıldaq, kələk, yanlış çalma, qeyri – təbiilik, sünilik, yalan, uydurma, riyakarlıq
ФАНАТИК
fanatik, təəssübçü, mütəəssib, mövhümatçı
ФАНТАЗИРОВАТЬ
1. xəyala qapılmaq; 2. özündən uydurmaq, özündən toxumaq, düzəltmək
ФАНТАЗИЯ
xəyal, xülya, yalan, uydurma, naz, şıltaq
ФАРАОН
firon
ФАРМАЦЕВТ
əczaçı
ФАРС
komediya, məzhəkə, oyunbazlıq, oyun, şit zarafat
ФАРШ
qiymə, iç
ФАТА
duvaq
ФАТАЛЬНОСТЬ
labüdlük, qaçılmazlıq, qarşısı alınmazlıq, müqəddərlik
ФАУНА
fauna, heyvanat aləmi
ФАЦЕЦИЯ
lətifə, məzhəkə
ФЕДЕРАТИВНЫЙ
federativ
ФЕДЕРАЦИЯ
federasiya
ФЕЕРИЧНОСТЬ
əfsanəvilik, fövqəladə gözəllik