Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Ш» – 15
ШАБАШИТЬ
işi qurtarmaq
ШАГ
1. addım, qədəm; 2. yeriş; 3. məc. təşəbbüs, hərəkər, tədbir
ШАТАТЬ
laxlatmaq, yırğalamaq, tərpətmək, sarsıtmaq
ШАТКОСТЬ
1. laxlama, tərpənmə; 2. məc. qərarsızlıq, mütərəddidlik, etibarsızlıq, səbatsızlıq
ШЕПТАТЬ
1. pıçıldamaq, qulağına pıçıldamaq, pıç – pıç danışmaq; 2. məc. pıçıldaşmaq
ШЕРСТЬ
1. yun; 2. tük; 3. yun iplik; 4. yun parça; 5. rəng (heyvanlarda)
ШИРИТЬ
1. enlətmək, genəltmək; 2. məc. genişləndirmək
ШКВАЛ
qasırğa, birdən qopan şiddətli külək, boran
ШЛЯТЬСЯ
veyllənmək, avara – avara gəzmək
ШПАГА
qılınc
ШТОПАТЬ
gözəmək, çitəmək
ШТУКА
1. ədəd, dənə, bir dənə (ədəd); 2. top; 3. şey, zad; 4. adam, vücud
ШУМ
1. səs, səs – küy, qalmaqal, gürultu, tıqqıltı
ШУМЕТЬ
1. səs salmaq, səs – küy salmaq, uğuldamaq, şırıldamaq, məşhur olmaq, gurultuya səbəb olmaq
ШУШУКАТЬ
1. xışıldamaq; 2. pıçıldamaq