АБДИКАЦИЯ

АБДИКАЦИЯ istefa, əl çəxmə (taxtdan, mənsəbdən, vəzifədən və s. )

Author: Obastan; Publisher: Obastan