АБЕРРАЦИЯ

АБЕРРАЦИЯ aberrasiya (uzaqlaşma, kənara çıxma, yayınma)

Author: Obastan; Publisher: Obastan