АБЕРРАЦИЯ

aberrasiya (uzaqlaşma, kənara çıxma, yayınma)