АБОРДИРОВАТЬ

АБОРДИРОВАТЬ 1. Bilavasitə döyüş üçün gəmiləri bir-birinı yanaşdırmaq; 2. (birisinin) yaxasından yapışmaq, (birisinə) hücum etmək

Author: Obastan; Publisher: Obastan