Русско-лезгинский словарь

Всего статей – 34086, статей на «ОЖ» – 23
ОЖЕРЕБИТЬСЯ
хун (хвара), ттай хун.
ОЖЕРЕЛЬЕ
гарданлух, яха, гарданда твадай къашар (кагьрабаяр, инжияр, жевгьерар ва мсб).
ОЖЕСТОЧАТЬ
несов., см. ожесточить.
ОЖЕСТОЧАТЬСЯ
несов., см. ожесточиться.
ОЖЕСТОЧЕНИЕ
мн. нет инсафсузвал; рикIин пехъивал; къизмишвал; къативал; кIевивал; драться с ожесточением къативилелди (кIевиз, къизмишдаказ) дяве авун (кукIун).
ОЖЕСТОЧЕННО
нареч. инсафсуздаказ; къатидаказ; кIевиз; пис ажугълудаказ; къизмишдаказ.
ОЖЕСТОЧЕННЫЙ
пис ажугълу; инсафсуз; къати; кIеви; къизмиш.
ОЖЕСТОЧИТЬ
инсафсуз авун; пис ажугълу авун; рикI къван хьиз кIеви авун; къати авун.
ОЖЕСТОЧИТЬСЯ
инсафсуз хьун, пис ажугълу хьун, рикI къван хьиз хьун, къати хьун, къизмиш хьун.
ОЖЕЧЬСЯ
см. обжечься.
ОЖИВАТЬ
несов., см. ожить.
ОЖИВИТЬ
1. ччан гъун, ччан хкун, дири хъувун. 2. пер. ччан хкун, дири хъувун, цицIи авун, руьгь кутун, диривал кутун.
ОЖИВИТЬСЯ
ччан акьалтун, дири хьун, диривал акатун; цицIи хьун, зирингвал акатун.
ОЖИВЛЕНИЕ
мн. нет 1. см. оживить и оживиться. 2. диривал; цицIивал. 3. юзун, гьерекат.
ОЖИВЛЕННЫЙ
1. ччан акатнавай, руьгь акатнавай, диривал акатнавай. 2. къизгъин; дири, диривал квай.
ОЖИВЛЯТЬ
несов., см. оживить.
ОЖИВЛЯТЬСЯ
несов., см. 1) оживиться; 2) оживить.
ОЖИДАНИЕ
1. гуьзлемишун; вил алаз хьун. 2. умуд, вил алай кар.
ОЖИДАТЬ
несов., см. ждать.
ОЖИРЕНИЕ
мн. нет куьк хьун; пи акьалтун.
ОЖИРЕТЬ
куьк хьун; пи акьалтун.
ОЖИТЬ
1. ччан акьалт хъувун, ччан хтун, дири хъхьун. 2. пер. цIийи хъхьун. 3. пер. дири хъхьун, диривал акат хъувун.
ОЖОГ
кайи чка; ккуникди хьайи хер.