Русско-лезгинский словарь

Всего статей – 34086, статей на «РЮ» – 2
РЮКЗАК
рюкзак (къуьнерихъ вигьидай чIулар ва я епер галай, далудал кьуна гваз къекъведай чанта).
РЮМКА
рюмка (ички хъвадай гъвечIи стакан).