Русско-лезгинский словарь

Всего статей – 34086, статей на «ЩУ» – 8
ЩУКА
щука (кIезрияр недай са чIехи балугъ).
ЩУПАЛЬЦЕ
зоол. щупальце; щупальцы щупальцияр (пепейрин, кукварин ва бязи маса гьайванрин сивин патаривай жедай, затI кьун ва чирун патал герек тир, акьажиз ахъайдай, юзуриз жедай крчар, къармахар хьтин орган).
ЩУПАТЬ
несов. гъил-тIуб авун, гъил авуна килигун, гъил-тIуб авуна чирун, гъил-тIуб авуна ахтармишун.
ЩУПЛЫЙ
зайиф, шуьткьвей, жансуз; гьакIан кьиян; щуплый человек шуьткьвей жансуз инсан.
ЩУР
зоол. щур (макьамар ядай са нуькI).
ЩУРИТЬ
несов. агажун; щурить глаза вилер агажун.
ЩУРИТЬСЯ
несов. вилер агажун; (вилер) агаж хьун.
ЩУЧИЙ
щукадин, щука балугъдин.