АКСЕЛЬБАНТЫ

АКСЕЛЬБАНТЫ воен., ист. аксельбантар (штабдин офицеррин, адъютантрин, жандармайрин къуьнерилай куьрсдай яцIу къайтанар).

Author: Obastan; Publisher: Obastan