АЛЛЕГОРИЯ

АЛЛЕГОРИЯ 1. лит. аллегория (са фикир тайин шикилда ттуна айгьамдалди, къаб алаз лугьун). 2. пер. айгьам квай, къаб алай гаф, айгьамдалди лугьун.

Author: Obastan; Publisher: Obastan