АТЛЕТИКА

АТЛЕТИКА мн. нет атлетика (къуват ва зирингвал кIандай гимнастикадин упражненияр).

Author: Obastan; Publisher: Obastan