ВАЗЕЛИН

ВАЗЕЛИН мн. нет вазелин (нафтIадикай хкуддай, медицинада ва техникада ислемишдай ва гъилериз ядай ягъ, мазь).

Author: Obastan; Publisher: Obastan