ВАКХАНАЛИЯ

ВАКХАНАЛИЯ вакханалия (1. къадим замандин грекри ичкидин ва кефинин аллагь тир Вакхан гьуьрметдай ийидай сувар. 2. луьл жедалди хъунар галaз кеф-кефият. 3. пер. акьалтIай къайдасузвал, кефиниз кIандайвал авун).

Author: Obastan; Publisher: Obastan