КАБАРЕ

КАБАРЕ нескл. кабаре (виликди артистар къугъвадай сегьне галай, тIуьнар-хъунар ийидай ресторан хьтин чка).

Author: Obastan; Publisher: Obastan