КАБАЧОК

КАБАЧОК₁ бот. кабачок (бурандин жинсиникай тир бустандин са емиш).

Author: Obastan; Publisher: Obastan