КАВАЛЕР

КАВАЛЕР 1. кьуьл ийидай итим (дишегьлидихъ галаз кьуьл ийидай итим). 2. кавалер (1. дишегьли машгъулардай, адахъ галаз къекъведай, вахт акъуддай итим; дишегьлидин ашна итим. 2. са ордендин, тешкилатдин член тир ва гьадан лишан авай кас. 3. орден авай кас).

Author: Obastan; Publisher: Obastan