КАВАЛЕРИСТ

КАВАЛЕРИСТ 1. кавалерист, атлу аскер, балкIандал алай аскер. 2. хъсандиз балкIан гьалдайди; балкIандал алайди.

Author: Obastan; Publisher: Obastan