КАВЕРЗНИК

КАВЕРЗНИК разг. фитнечи, кьил женжелвиле твадайди, микирчи.

Author: Obastan; Publisher: Obastan