ОАЗИС

ОАЗИС оазис (са затIни экъечI тийир баябан кьуру чуьлда са цин патав ччиляй затIар экъечIнавай къацу чка).

Author: Obastan; Publisher: Obastan