ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ факультет (чIехи школада са жуьредин илимар чирун патал тайин авунвай отделение, са хел).

Author: Obastan; Publisher: Obastan