ФАЛАНГА

ФАЛАНГА₀ фаланга (1. къадим замандин грекрин пияда. кьушундин са шумуд жергедикай сигъдиз дуьзмишнавай десте. 2. пер. дуьзгуьн, сигъ, сад-сада акIай жерге. 3. анат. тупIун кIараб).

Author: Obastan; Publisher: Obastan