ХАЛТУРНЫЙ

ХАЛТУРНЫЙ разг.: халтурная работа халтур кIвалах, гъилелай цIар гайи (усалдиз авур) кIвалах.

Author: Obastan; Publisher: Obastan