ХАЛТУРЩИК

ХАЛТУРЩИК разг. халтурщик, халтурчи.

Author: Obastan; Publisher: Obastan