ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ сов. и несов. 1. характеристика гун. 2. гьихьтинди ятIа лугьун; къалурун.

Это слово в других словарях:

Русско-азербайджанский словарь

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ xarakteristika vermək, xarakterizə etmək, səciyyəvi xüsusiyyətini göstərmək, təsvir etmək подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan