ЧАРУЮЩИЙ

ЧАРУЮЩИЙ 1. суьгьуьрда твадай. 2. пер. гзаф гуьзел, ажайиб гуьзел, гьейран ийидай; вичел ашукьардай; ашукь жедай.

Author: Obastan; Publisher: Obastan