ЩЕБЕТ

ЩЕБЕТ мн. нет чIив-чIив, чIирив-чIирив, чIивривар.

Author: Obastan; Publisher: Obastan