Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «Ü» – 210
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
ÜF ÜL ÜM ÜN ÜR ÜS ÜT ÜY ÜZ ÜŞ
 
ÜZ
sifət — bəniz
ÜZ
avand
ÜZ
sima — bəniz — sifət — çöhrə
ÜZ
səth
ÜZBƏÜZ
qarşı-qarşıya
ÜZVİ
tərkibi
ÜZVİ
daxili (əlaqə)
ÜZVİ
təbii — canlı
ÜZDƏ
aşkarda — gerçəkdə
ÜZDƏN
səthi — ötəri — başdansovma — dilucu — gözucu
ÜZ-GÖZ
surət — sir-sifət
ÜZ-GÖZ
sima — qiyafə — görünüş
ÜZGÖRƏ
tərəfgir — qərargar
ÜZGÖRƏ
ədalətsiz — insafsız
ÜZGÖRƏLİK
tərəfgirlik — qərəz
ÜZGÖRƏLİK
həvəs — şövq
ÜZGÜN
yorğun — zəif — tabsız — taqətsiz
ÜZGÜNLƏŞMƏK
yorulmaq — zəifləmək — taqətsizləşmək
ÜZGÜNLÜK
yorğunluq — zəiflik — taqətsizlik — düşkünlük
ÜZLƏMƏ
yumşaltma
ÜZLƏMƏK
yumşaltmaq — təpmək (torpaq)
ÜZLƏMƏK
çəkmək (yorğan)
ÜZLƏŞMƏ
görüşmə — qarşılaşma — rastlaşma
ÜZLƏŞMƏ
deyişmə — höcətləşmə — çənələşmə
ÜZLƏŞMƏK
görüşmək — qarşılaşmaq — rastlaşmaq
ÜZLƏŞMƏK
deyişmək — höcətləşmək — çənələşmək
ÜZLÜ
yağlı (pendir)
ÜZLÜ
sırtıq — həyasız — abırsız — ədəbsiz (adam)
ÜZLÜ
nadinc — dəcəl — oynaq — şux — yüngül
ÜZLÜLÜK
sırtıqlıq — həyasızlıq — abırsızlıq — ədəbsizlik