Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «İ» – 624
İANƏ
sədəqə — yardım — kömək
İBADƏT
sitayiş — pərəstiş
İBARƏ
kəlam
İBARƏLİ
təmtəraqlı
İBARƏLİLİK
təmtəraqlılıq
İBLİS
şeytan — cin
İBLİS
fitnəkar — hiyləgər
İBLİSLƏŞMƏ
fəsadlaşma — hiyləgərləşmə
İBLİSLƏŞMƏK
fəsadlaşmaq — hiyləgərləşmək
İBLİSLİK
fəsadlıq — fitnəkarlıq — hiyləgərlik
İBRƏT
dərs
İBTİDADAN
başlanğıcdan — əvvəldən — başdan
İBTİDAİ
ilk — başlanğıc
İBTİDAİ
primitiv — adi
İBTİDAİLİK
ilkinlik
İQBAL
bəxt — tale
İQDAM
başlama — kirişmə
İQLİM
hava
İQLİM
ölkə — məmləkət
İQLİMLƏŞMƏ
uyğunlaşma — alışma
İQLİMLƏŞMƏK
uyğunlaşmaq — alışmaq
İQRAR
təsdiq — etiraf — qəbul
İQRAR
möhkəmlik — dayanıq — səbat — sədaqət — vəfa
İQRAR
qərar — qənaət — hökm
İQTİDAR
qüvvət — taqət — güc
İQTİDARLI
güclü — qüvvətli
İQTİDARLI
bagarıqlı — qabiliyyətli — qüvvətli
İQTİDARSIZ
qüvvətsiz — gücsüz
İQTİDARSIZ
bacarıqsız
İQTİDARSIZLIQ
qüvvətsizlik — gücsüzlük