Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «AÇ» – 65
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AÇIQ
örtüsüz
AÇIQ
geniş — vüsətli
AÇIQ
sərbəst — maneəsiz
AÇIQ
buludsuz — aydın — təmiz
AÇIQ
boşluq — meydan
AÇIQ
çılpaq — üryan — örtüsüz
AÇIQ
aşkar — bəlli
AÇIQ
anlaşıqlı — məntiqli
AÇIQ
açıqcasına — qorxmadan — çəkinmədən
AÇIQGÖZ
ayıq-sayıq
AÇIQGÖZLÜ
ayıq-sayıq
AÇIQGÖZLÜLÜK
ayıqlıq-sayıqlıq
AÇIQLIQ
düzəngah — meydan
AÇIQLIQ
boşluq — aralıq
AÇIQLIQ
aydınlıq — təmizlik
AÇIQLIQ
səmimilik — ürəyiaçıqlıq
AÇIQ-SAÇIQ
nizamsız — dağınıq
AÇIQÜRƏKLİ
səmimi
AÇIQÜRƏKLİLİK
səmimiyyət
AÇIQFİKİRLİ
qabaqcıl — tərəqqipərvər
AÇIQFİKİRLİLİK
qabaqcıllıq — tərəqqipərvərlik
AÇIQCA
gizlətmədən — qorxmadan — çəkinmədən
AÇILIŞ
başlanış
AÇILIŞMA
məhrəmləşmə — isinişmə — yaxınlaşma
AÇILIŞMA
həyasızlaşma — sırtıqlaşma
AÇILIŞMA
kamilləşmə — yetişmə — irəliləmə
AÇILIŞMAQ
məhrəmləşmək — isinişmək — yaxınlaşmaq
AÇILIŞMAQ
həyasızlaşmaq — sırtıqlaşmaq
AÇILIŞMAQ
kamilləşmək — yetişmək — irəliləmək
AÇILMA
aralanma — seyrəklənmə