Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «A» – 1095
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
ABGƏRDƏN
çömçə
ABORT
uşaqsalma — balasalma
ABSTRAKSİYA
təcrid — ayırma
ABSTRAKT
mücərrəd
ABSTRAKTLAŞMA
mücərrədləşmə
ABSTRAKTLAŞMAQ
mücərrədləşmək
ABSTRAKTLAŞDIRMA
mücərrədləşdirmə
ABSTRAKTLAŞDIRMAQ
mücərrədləşdirmək
AB-HAVALI
səfalı
AVADANLIQ
dir-dirrik
AVADANLIQ
təchizat — ləvazimat
AVAZ
səs — səda
AVAZ
hava — ahəng
AVAZIMA
ayılma
AVAZIMA
solma — ağarma — saralma
AVAZIMAQ
ayılmaq
AVAZIMAQ
solmaq — ağarmaq — saralmaq
AVAZLANMA
intonasiya
AVAZLAŞMA
səsləşmə
AVAZLAŞMA
ahəngləşmə — uyğunlaşma
AVAZLAŞMAQ
səsləşmək
AVAZLAŞMAQ
ahəngləşmək — uyğunlaşmaq
AVAZLI
ahəngli — musiqili
AVAZLIQ
ahənglilik
AVAZSIZ
ahəngsiz — musiqisiz
AVAZSIZLIQ
ahəngsizlik
AVAM
cahil — savadsız — nadan
AVAMLIQ
cahillik — cəhalət — savadsızlıq — mədəniyyətsizlik — gerilik
AVANQARD
öndəstə — qabaqcıl — rəhbər
AVAND
üz