Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «AC» – 55
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AC
qarnıboş
AC
yoxsul — kasıb — fağır — möhtac
ACİZ
bacarıqsız — fərsiz — iqtidarsız
ACİZ
cəsarətsiz — qətiyyətsiz — qorxaq
ACİZLƏŞMƏ
bacarıqsızlaşma — fərsizləşmə — zəifləşmə
ACİZLƏŞMƏ
cəsarətsizləşmə — qorxaqlaşma
ACİZLƏŞMƏK
bacarıqsızlaşmaq — fərsizləşmək — zəifləşmək
ACİZLƏŞMƏK
cəsarətsizləşmək — qorxaqlaşmaq
ACİZLİK
bacarıqsızlıq — iqtidarsızlıq — zəiflik — fərsizlik
ACİZLİK
cəsarətsizlik — qətiyyətsizlik — qorxaqlıq
ACI
fəlakətli — məşəqqətli — əziyyətli
ACI
ağrı — azar
ACI
zəhərli — ağır — sancan — qaba — kobud
ACIQ
hirs — hiddət — qeyz — qəzəb
ACIQLANMA
hirslənmə — hiddətlənmə — qızma — əsəbiləşmə
ACIQLANMA
məzəmmətləmə — danlama
ACIQLANMAQ
hirslənmək — hiddətlənmək — qızmaq — əsəbiləşmək
ACIQLANMAQ
məzəmmətləmək — danlamaq
ACIQLI
hirsli — hiddətli — qəzəbli
ACIQLI
şiddətli — çoşğun — dəhşətli — qorxunc
ACIQLILIQ
hirslilik — hiddətlilik — əsəbilik
ACIQLILIQ
məzəmmətlilik — danlaqlılıq
ACILAMA
zəhərləmə — sancma
ACILAMAQ
zəhərləmək — sancmaq
ACILAŞMA
turşulaşma
ACILAŞMA
tündləşmə
ACILAŞMAQ
turşulaşmaq
ACILAŞMAQ
tündləşmək
ACILI
zəhərli
ACILIQ
zəhərlilik