Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «AF» – 5
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AFƏRİN
tərif — əhsən — mərhəba
AFƏT
bəla — fəlakət — bədbəxtlik — müsibət — ziyan — zərər
AFƏT
gözəl — dilbər
AFİYƏT
cansağlığı — sağlamlıq — səhhət
AFİŞA
elan — bildiriş